Những điều cần biết khi thiết kế nhà xưởng

Những điều cần biết khi thiết kế nhà xưởng

 

1. Những điểm cần lưu ý khi thiết kế nhà xưởng

- Bố trí tổng mặt bằng phù hợp với sơ đồ công nghiệp hiện tại và kế hoạch mở rộng của chủ đầu tư hoặc phân kỳ đầu tư của dự án. Cố gắng để đảm bảo rằng mọi sự thay đổi về sau không có sự \"đập bỏ một phần\" để phù hợp.

- Am hiểu vật tư và lựa chọn phù hợp với đặc điểm của nhà xưởng để sản xuất: như nhà xưởng sản xuất thuốc, thực phẩm và nhà xưởng sản xuất sơn, cơ khí

- Luôn thực hiện tính toán nhiều sơ đồ tính, chọn ra phương án hợp lý nhất để tiết kiệm và phù hợp nhu cầu sử dụng.

2. Quy trình thiết kế nhà xưởng

Bước 1: Thiết kế cơ sở .

Bước 2: Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công nhà xưởng.

Ngoài các bước thiết kế nhà xưởng nên tham khảo ý kiến của chủ đầu tư khi phê duyệt dự án.

tap chi nha xuong

3. Thiết kế cơ sở nhà xưởng

a) Bao gồm phần thiết minh và hồ sơ kỹ thuật thi công nhà xưởng

1.1. Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế, tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyên; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực bên ngoài nhà xưởng…

1.2. . Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ, hoặc yêu cầu theo GMP đối với việc thiết kế nhà xưởng…

1.3. Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc như nhà văn phòng, bảo vệ của nhà xưởng

1.4. Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình nhà xưởng

1.5. Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của KCN, cụm CN khi thiết kế nhà xưởng.

1.6. Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng letter thiết kế nhà xưởng.

b) Phần bản vẽ thiết kế cơ bản gồm:

2.1. Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến.

2.2. Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ của mỗi nhà xưởng

2.3. Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc

2.4. Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

4. Thiết kế bản vẽ nhà xưởng

- Bao gồm thiết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình.

- Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết.

Tags: nha xuong, thi cong nha xuong, thietke nha xuong

 In bài  Gửi email